English speakers

Dicţionar


     În acest dicţionar veţi găsi o serie de cuvinte legate de anxietate, psihoterapie şi alte domenii apropiate. Ele vă vor ajuta să înţelegeţi mai bine informaţiile prezentate în acest program. Ori de câte ori nu sunteţi siguri de semnificaţia unui cuvânt căutaţi în acest dicţionar după litera cu care începe cuvântul respectiv.
     Exemplu: dacă vă interesează cuvântul compulsie apăsaţi litera C şi vor apărea toate cuvintele din dicţionar care încep cu această literă.
     În cazul în care doriţi informaţii detaliate despre anumite medicamente puteţi vizita siteul www.farmaline.ro.

senzaţie fiziologică,somatică
senzaţie fiziologică,somatică = percepţie sau reflectare subiectivă a realităţii sau evenimentelor obiective, înregistrată prin intermediul organelor de simţ (senzaţie vizuală, auditivă, musculară etc.)
serotonină
serotonină = neurotransmiţător implicat în starea afectivă, somn, apetit alimentar comportament impulsiv şi agresiv, a cărui deficit este asociat cu existenţa depresiei
simptomatologie
simptomatologie = totalitate a manifestărilor clinice ale unei tulburări sau boli, care permit diagnosticarea şi diferenţierea ei de alte afecţiuni. Manifestările (simptomele) pot fi fiziologice (dureri, palpitaţii, transpiraţii etc.), emoţionale (tristeţe, iritare, furie, teamă etc.) comportamentale (consum de alcool, plâns, agitaţie motorie etc.), cognitive (dificultăţi de concentrare, tulburări de memorie etc.)
sistem cognitiv
sistem cognitiv = totalitatea proceselor de reprezentare a informaţiilor şi de prelucrare a lor în scopul elaborării unui răspuns adecvat situaţiei
sistem limbic
sistem limbic = Rețea de structuri nervoase de la nivelul creierului care sunt implicate în emoție, motivație și memorie (exemplu de structuri: amigdala, hipocamp, fornix, nucleii talamici anteriori, girus cingulat anterior etc.)
sistem nervos
sistem nervos = sistemul nervos recepţionează, transmite şi integrează informaţiile din mediul extern şi intern, pe baza cărora elaborează răspunsuri adecvate, motorii şi secretorii
sistem nervos central
sistem nervos central = este format din creier şi măduva spinării
sistem nervos parasimpatic
sistem nervos parasimpatic = parte a sistemului nervos ce pune organismul în repaus; terminaţiile sale nervoase din organe elimină aceticolină
sistem nervos simpatic
sistem nervos simpatic = parte a sistemului nervos ce pune organismul în stare de alertă; terminaţiile sale din organe eliberează noradrenalină, derivat al adrenalinei.
sistem nervos vegetativ
sistem nervos vegetativ = parte a sistemului nervos ce reglează activitatea viscerelor şi a glandelor
situaţie activatoare
situaţie activatoare = eveniment (exterior sau un gând) care determină apariţia unei convingeri legate de acel eveniment sau de caracteristicile acestuia şi, apoi, a unor consecinţe emoţionale, fiziologice sau comportamentale. Ex.: în cazul în care un subaltern este criticat de şef (situaţie activatoare), acesta se poate gândi că şeful îl va concedia din cauză că este incompetent (convingere) şi, ca urmare, va fi deprimat, stresat, va avea insomnii sau nu va avea poftă de mâncare
somatic
somatic = ceva ce este caracteristic corpului uman; corporal
Spitomin (Egis Ungaria)
Spitomin (Egis Ungaria) = clasa: buspironă; substanţa activă- azaspirodecandionă; doze: 5 sau 10mg/comprimat, 60 comprimate/cutie; indicaţii: sindrom anxios, reducerea simptomelor premenstruale.
stimul
stimul = orice eveniment intern sau extern ce poate influenţa activitatea analizatorilor noştri
stimul anxiogen
stimul anxiogen = stimul care declanşează starea de anxietate
stres
stres = stare de tensiune, încordare sau disconfort care apare atunci când exigenţele sau solicitările mediului depăşesc resursele, capacităţile sau posibilităţile individului
stres posttraumatic
stres posttraumatic = retrăirea unui eveniment puternic traumatic (moartea, ameninţarea cu moartea sau vătămarea corporală proprie sau a altcuiva, dezastre naturale sau provocate de om etc.), însoţită de hipervigilenţă, iritabilitate, dificultăţi de concentrare, tulburări de somn ( dificultăţi de adormire sau de a rămâne adormit) şi de evitare peristentă a stimulilor asociaţi traumei
Stressigal (Anfarm Hellas, Grecia)
Stressigal (Anfarm Hellas, Grecia) = clasa: buspironă; substanţa activă- azaspirodecandionă; doze: 10 mg/comprimat, 20 comprimate/cutie; indicaţii: sindrom anxios, reducerea simptomelor premenstruale.
studiu de caz
studiu de caz = metodă de cercetare care presupune analiza intensivă, de profunzime şi, de regulă, longitudinală, a unui singur individ, grup sau situaţie.
sublimare
sublimare = mecanism prin care o persoană face faţă unei situaţii şi care presupune manifestarea dorinţelor, impulsurilor neacceptate de către societate într-o manieră, formă sau activitate acceptabilă social
subliminal
subliminal = ce nu poate fi perceput conştient
supraliminal
supraliminal = ceva ce poate fi perceput conştient
supresie
supresie = mecanism prin care o persoană face faţă unei situaţii şi care presupune înlăturarea deliberată din memorie sau conştiinţă, a unor dorinţe, idei sau evenimente
Politica de confidențialitate | Politica privind utilizarea cookie | Termeni și condiții de utilizare
Copyright @ 2003-2019 SC COGNITROM SRL. Toate drepturile rezervate.